Print

GOA CHESS ASSOCIATION - List of International Rated Players of Goa

Written by Super User. Posted in Info Desk

GOA CHESS ASSOCIATION
List of International Rated Players of Goa
Aug 2013

Sr.No.

FIDE I.D.

NAME

Title

Rating 

Birth Year

 

 Standard 

Rapid 

Blitz 

1

5024366

Anurag, Mhamal

FM

2426

2297

2363

1995

 

2

5019516

Bhakti Kulkarni

WGM

2285

2268

2203

1992

W

3

5011426

Karthik. Muchandi

 

2159

   

1980

I

4

5048400

Ivana Maria, Furtado

WIM

2134

 

2165

1999

W

5

5020174

Swapnil, Hobble

 

2105

   

1987

I

6

5073367

Ritviz, Parab

 

2116

   

1999

 

7

5090598

Rohan, Ahuja

 

2099

2056

2087

1998

 

8

5045657

Niraj, Saripalli

 

2052

   

1996

 

9

5067081

Naik, Rishubh Naresh

 

2023

1956

2004

1999

 

10

5019397

Pinge, Shubham D.

 

2017

   

1992

I

11

5041317

Charudutt R. Desai

 

2010

   

1992

I

12

5013810

Gosavi, Gopal

 

2009

   

1976

I

13

5045533

Kantak, Adv. P.M.

 

1990

   

1963

I

14

5067359

Savant Riya

WCM

1960

1839

1904

2000

W

15

5019826

Colaso, Standrik

 

1957

   

1973

I

16

5044561

Naik, Manmesh

 

1953

   

1991

I

17

5027055

Sumit, Asnodkar

 

1944

1910

 

1991

 

18

5009855

Cruz, Wilson

 

1938

1917

 

1984

 

19

5020166

Suhas, B. Asnodkar

 

1920

1872

 

1960

 

20

5044928

Cyrus, Pereira

 

1919

   

1997

 

21

25034430

Audi Ameya

 

1889

1890

1894

1999

 

22

5050340

Meloiza Celianne Carvalho

 

1881

   

1994

WI

23

5084768

Belurkar Nitish

CM

1858

1897

1888

2001

 

24

5026776

Malvankar, Avinash

 

1873

   

1970

I

25

5045835

Keegan, Furtado [goa]

 

1870

   

1994

I

26

5028060

Anirudh V.Bhat

 

1867

   

1999

 

27

5041244

Umang, Kaisary

 

1867

   

1994

I

28

5022916

Shradha, Mohanan

 

1857

   

1990

Wi

29

5096235

Rajaryan Kuvelkar

 

1853

1820

1834

2001

 

30

5045541

Kavlekar, Sanjay R.

 

1851

   

1967

I

31

5046041

Agasti, Tari

 

1841

   

1994

I

32

5047439

Delima Kelvin

 

1830

   

1990

I

33

5096359

Shravan S Barve

 

1825

   

1988

I

34

5029848

Prasanna, Swamy

 

1808

   

1963

W

35

5096162

Mohinish Naik

 

1808

   

1995

I

36

5095956

Alfredo Menezes

 

1802

   

1997

I

37

5020026

Prabhakar, P. Insulkar

 

1800

   

1950

I

38

5084610

Kapil Pawse

 

1798

1789

 

1999

 

39

25033450

M. Barath

 

1783

   

2002

 

40

5044952

Pranav, Zantye

 

1779

   

1996

I

41

5047358

Chavan, Anuradha

 

1766

   

1991

WI

42

5031885

Nandhini, Saripalli

 

1718

   

1994

W

43

5028272

Harikrishnan, Mohanan

 

1747

   

1998

I

44

5033551

Vasanth, Vishnu Naik

 

1743

1725

 

1973

 

45

5048982

Kamat, Brahmanand

 

1738

1720

 

1978

 

46

5046246

Amogh S, Namshiker

 

1724

   

1980

I

47

5030056

Siva, Swamy V.

 

1717

   

1951

 

48

5066921

Gautam, Rohidas Tari

 

1700

   

1989

I

49

5096103

Kishor Bandekar

 

1693

   

1960

I

50

25046403

Shane Alvarin Braganca

 

1650

   

2000

 

51

5083044

Shubham R Sawaikar

 

1688

1722

 

1997

 

52

5079810

Kolwalkar Amod

 

1682

   

1996

I

53

5084377

Anant Prabhudesai

 

1640

   

2001

 

54

25048120

Deeptesh Karmalkar

 

1657

1679

 

1998

 

55

25023551

Rajas Chari

 

1654

1596

 

1998

 

56

5073030

Josiah,Nicholas Rebello

 

1652

   

1999

I

57

25009109

Adrian Almeida

 

1652

   

1995

I

58

5096014

Brendan Peroz

 

1650

   

1996

I

59

5072280

Gauri,Keshav Hadkonkar

 

1649

   

1999

W

60

25034464

Deepak Gopalan

 

1622

1605

 

1998

 

61

25032860

Suyan Belurkar

 

1618

1615

 

1997

 

62

25094912

Desai Rahul Ganpati

 

1618

   

1998

 

63

25043170

Vagesh Tendulkar

 

1616

1623

 

1999

 

64

35069110

Pradip Kulkarni S

 

1602

   

1963

 

65

5085071

Tatvesh Sawant

 

1596

1599

 

2000

 

66

5073502

Snehil, Shetty

 

1592

   

1999

I

67

5028582

Kulkarni, Vipul

 

1588

   

1980

I

68

25065262

Pranali Desai

 

1581

   

2002

WI

69

5046963

Sampada, Barve

 

1579

   

1995

W

70

35006568

Anil Ahuja

 

1578

   

1965

 

71

5083990

Apurva Naik

 

1572

1552

 

1999

W

72

5096260

Riddhi Zantye

 

1563

1568

 

2002

W

73

25016482

Shetye Vivek

 

1561

   

1996

I

74

5074517

Damle, Omkar

 

1549

   

1997

 

75

5084911

Saeesh Bandodkar

 

1545

   

1999

 

76

25094971

Sanil Kamat

 

1540

   

1995

 

77

35035789

Tanad Bandodkar

 

1527

1512

 

1999

 

78

25099477

Fernandes Krystal

WCM

1512

1499

1530

2003

W

79

5090296

Bhimappa Harijan

 

1491

1521

 

1979

 

80

5059739

Pereira, Jessica

 

1490

   

1993

Wi

81

25023616

Tejas Chari

 

1488

   

1996

I

82

25017764

Uttam Honawarkar

 

1487

   

1950

I

83

25024515

Giridhar, Deepika

 

1486

   

1998

W

84

5067030

Miguel, P Costa

 

1469

   

1997

I

85

25025546

Tushar k.

 

1469

1480

 

2002

 

86

25095277

Prabhugaonkar Aditee Aman

 

1463

   

2001

W

87

25095439

Rajat Vaskar

 

1465

   

1997

 

88

25052071

Eeshan Gad

 

1458

1461

 

2002

I

89

35035762

Sudhakar Patgar

 

1458

   

1984

I

90

5067391

Sukanya, Chari

 

1456

   

1993

W

91

25030582

Shaunak Kuncolienkar

 

1455

1489

 

1998

 

92

25011154

Sayani Kerkar

 

1453

   

1997

W

93

25067907

Sharmad Bodke

 

1449

1458

 

1998

 

94

25069403

Ujjwal Biswas

 

1441

   

1972

I

95

25095420

Mrinal Telang

 

1435

1412

 

1998

 

96

5085551

Vidula Dempo

 

1434

   

2001

WI

98

5090407

Kiran Chopdekar

 

1421

1416

 

1963

 

99

25095196

Anirudh Parsekar

 

1419

1435

 

2002

 

100

25099450

Gunjal Chopdekar

 

1417

1405

 

2005

W

101

35035380

Deepashree Malvankar

 

1416

   

1997

W

102

25038370

Sanjay Belurkar

 

1414

   

1967

I

103

25094920

Rahul Suhas Desai

 

1413

   

1996

I

104

25095030

Madkaikar Gaurav S

 

1409

1448

 

2001

 

105

25046772

Disha Verenkar

 

1394

1390

 

1998

W

106

25046497

Swera Braganca

 

1406

1406

1398

2003

W

107

35069268

Anand Patekar

 

1386

   

1962

 

108

25033794

Sahil Shetty

 

1385

1387

 

2002

 

109

35069063

Datta Kambli

 

1378

1393

 

1999

 

110

5090610

Sadanand Rawal

 

1364

1354

 

1961

 

111

35069195

Reema Naik

 

1350

1352

 

2000

W

112

25003186

Aishwarya Thorat

 

1355

   

2000

W

113

25052314

Mangesh Sakordekar

 

1349

1345

 

1999

 

114

25095013

Bansi Kudav

 

1342

1347

 

1998

 

115

25034448

Saiesh Audi

 

1369

1345

1400

2002

 

116

25011162

Sonali Kerkar

 

1326

1376

 

1999

W

117

5071216

Supriya Shanbhaga

 

1331

   

1995

 

118

35007289

G.Madhavan

 

1324

1319

 

2002

 

119

5084270

Urvi bandekar

 

1316

   

2000

W

120

25068091

John Braganza

 

1313

   

1968

I

121

25094939

Aston Dias

 

1311

1311

 

2001

 

122

25097334

Nandan Sakordekar

 

1305

1289

 

1999

 

123

25072978

Beverly Mendonca

 

1298

1298

 

2003

W

124

25094874

Yogesh Pai Bir

 

1296

1310

 

1979

 

125

25068083

Jayesh Shettigar

 

1285

   

2003

 

126

25095170

Oliviera Shane

 

1279

   

2000

 

127

35035509

Kunal Naik

 

1275

1298

 

1983

 

128

25095200

Parsekar Sneha

 

1273

   

1999

WI

129

25095331

Sawant Ankush

 

1258

   

1998

 

130

35019570

Nakul(a)Preet Kadam

 

1246

1241

 

1999

 

131

25090046

Athul P.M.

 

1244

   

2001

I

132

5096294

Sakshi Naik Gaonkar

 

1235

1233

 

2001

W

133

25095110

Sohan Nageshkar

 

1234

1225

 

1998

 

134

35028561

Leon Mendonca

 

1231

1244

1188

2006

 

135

25087690

Thorat Sanjay

 

1225

   

2004

 

136

25099485

Shambhavi Gaonkar

 

1219

1209

 

2004

W

137

25095293

Aman Raikar

 

1218

1215

 

1999

 

138

35035622

Pranav Naik

 

1211

   

2000

 

139

25064762

Vaibhav Pednekar

 

1206

1257

 

2001

 

140

35069098

Mohit Khandeparkar

 

1194

1191

 

1999

 

141

25046675

Faiziya Khan

 

1192

1175

 

2002

W

142

35014048

Milind Gauns

 

1188

1221

 

2001

 

143

25095161

Vrunda Naik

 

1187

1178

 

2004

W

144

25095218

Vivekanand Parsekar

 

1176

   

1998

I

145

25073494

Vraj Porob

 

1150

   

2004

 

146

35030400

Shivank Kunkolienkar

 

1103

1094

 

2005

 

147

35069225

Siddhi Naik

 

1087

1089

 

2003

 

148

46602232

Pai Sunay Pundalik

   

1428

 

1974

 
Print

LIST OF TALUKA CHESS ASSOCIATIONS

Written by Super User. Posted in Info Desk

AS ON 2-5-2017

 

NORTH GOA

   
       

I

BARDEZ  TALUKA CHESS ASSOCIATION

1

PRESIDENT

MR. VISHWAS PILANKAR

2

VICE PRESIDENT

MR GAUTAM TARI

3

SECRETARY

MR SURAJ NAIK

4

TREASURER

MR RAMCHANDRA PARAB

5

JOINT SECRETARY

MR SUSHANT DHULAPKAR

6

MEMBER

 

MR SACHIN AROLKAR

7

MEMBER

 

MR RAVINDRA SAWANT

8

MEMBER

 

MR GOVIND SHIRODAR

9

MEMBER

 

MR AJIT AWATE

       

II

BICHOLIM TALUKA CHESS ASSOCIATION

1

PRESIDENT

MR VITHAL VERNEKAR

2

VICE PRESIDENT

MR RAJAN KADKADE

3

SECRETARY

MR SATYAVAN HARMALKAR

4

TREASURER

MR BALCHANDRA NARVEKAR

5

JOINT SECRETARY

MR SUBHADH KINALKAR

6

MEMBER

 

MRS ANITA HARMALKAR

7

MEMBER

 

MR SHAM MATONKAR

8

MEMBER

 

MR PRAVIN SAWANT

9

MEMBER

 

MR PANDHARI GAWAS

       

III

PERNEM   TALUKA CHESS ASSOCIATION

 

POST

 

NAME

1

PRESIDENT

MR. VASANT NAIK

2

VICE PRESIDENT

MR SUSHANT NAIK

3

SECRETARY

MR SUBHASH PARSEKAR

4

TREASURER

MR UMESH NAIK

5

JOINT SECRETARY

MR SANJAY RAUT

6

MEMBER

 

MR TUKARAM SHETYE

7

MEMBER

 

MR CHANDRAKANT SAWAL DESAI

8

MEMBER

 

MR SUHAS GAWDE

9

MEMBER

 

MR PRADEEP PATEKAR

       

IV

SATTARI TALUKA CHESS ASSOCIATION

1

PRESIDENT

MR SUBHASHCHANDRA G GAWAS

2

VICE PRESIDENT

MR KRISHNA G GAWAS

3

SECRETARY

MR. KALIDAS HARWALKAR

4

TREASURER

MR. GAURESH K GAWAS

5

JOINT SECRETARY

MR RAMA SALELKAR

6

MEMBER

 

MR OMKAR A PARAB

7

MEMBER

 

MR AMIT A DESAI

8

MEMBER

 

MR KUSTA CHLORLEKAR

9

MEMBER

 

MR NAGESH MAZIC

       

V

TISWADI TALUKA CHESS ASSOCIATION

1

PRESIDENT

MR. MAHESH CANDOLKAR

2

VICE PRESIDENT

MR KUMARSEN KAMBLI

3

SECRETARY

MR ARVIND MHAMAL

4

TREASURER

MR DATTARAM PINGE

5

JOINT SECRETARY

MR SANJAY BELURKAR

6

MEMBER

 

MR BALAKRSIHNAN V

7

MEMBER

 

MR. TANAY KAISARI

8

MEMBER

 

MR CHAITANYA S K TARKAR

9

MEMBER

 

MR MANMESH NAIK

       

SOUTH GOA

   

VI

CANCONA TALUKA CHESS ASSOCIATION

1

PRESIDENT

DR. AMAN P GAONKAR

2

VICE PRESIDENT

MR RAMDAS SAWANT

3

SECRETARY

MR SHARENDRA NAIK

4

TREASURER

MR RATNAKAR RAIKAR

5

JOINT SECRETARY

MR DURGESH GAONKAR

6

MEMBER

 

MR VALLABH DESAI

7

MEMBER

 

MR NILESH PRABHUDESAI

8

MEMBER

 

MR SANJAY NAIK

9

MEMBER

 

NOT ELECTED

       

VII

DHARBANDORA  TALUKA CHESS ASSOCIATION

1

PRESIDENT

MR VINAY TENDULKAR

2

VICE PRESIDENT

MR GOVIND SHIGAONKAR

3

VICE PRESIDENT

MR. ANIL GAONKAR

4

SECRETARY

MACHINDRA DESAI

5

JOINT SECRETARY

MR YESHWANT BANDODKAR

6

TREASURER

MR. SHASHIKANT VELIP

7

JOINT TREASURER

MR. VAIBHAV DESAI

8

MEMBER

 

MR. RAVINDRA DESAI

9

MEMBER

 

MR DATTARAM KHANDEPARKAR

       

VIII

MORMUGAO TALUKA CHESS ASSOCIATION

1

PRESIDENT

MR. KISHOR M BANDEKAR

2

VICE PRESIDENT

MR. PUNDALIK NAYAK

3

SECRETARY

MR. KMUKUND KAMBLE

4

TREASURER

MR. SUJAN SUKHTANKAR

5

JOINT SECRETARY

MR. MUKESH ADHIA

6

MEMBER

 

MR. ACHUT NAIK

7

MEMBER

 

MR. ANIL PATIL

8

MEMBER

 

MR. SUJIT BANDEKAR

9

MEMBER

 

MRS NAMRATA SHETYE

       

IX

PONDA TALUKA CHESS ASSOCIATION

1

PRESIDENT

MR AMOGH NAMASHIKAR

2

VICE PRESIDENT

MR WILSON CRUZ

3

SECRETARY

MR ANAND KURTIKAR

4

TREASURER

MR MAHESH KHEDEKAR

5

JOINT SECRETARY

MR PRAMODA KAMAT

6

MEMBER

 

MR VATAN D S KUNCOLIENKAR

7

MEMBER

 

MR SANDESH R NAIK

8

MEMBER

 

DR JAYASHREE MADKAIKAR

9

MEMBER

 

DR SHANTANU GAUNS

       

X

QUEPEM TALUKA CHESS ASSOCIATION

1

PRESIDENT

MR NILESH CABRAL

2

VICE PRESIDENT

MR SUBHASH NAIK

3

SECRETARY

MR RASIKA KAVLEKAR

4

TREASURER

MR SUSHANT VAIDYA

5

JOINT SECRETARY

MR NARAYAN VASTA

6

MEMBER

 

MR AMRUT NAIK

7

MEMBER

 

MRS SARITA BANDEKAR

8

MEMBER

 

MR MANOJ NAIK

9

MEMBER

 

MRS ANUYA NASNODKAR

       

XI

SALCETE TALUKA CHESS ASSOCIATION

1

PRESIDENT

MR. ASHESH KENI

2

VICE PRESIDENT

MR DHALIA VERENKAR

3

SECRETARY

MR DAMODAR ZAMBAULIKAR

4

TREASURER

MR DILIP VERNEKAR

5

JOINT SECRETARY

DR MARUTI NAIK

6

MEMBER

 

MRS VAISHALI KENI

7

MEMBER

 

MR. HARISH LAWANDE

8

MEMBER

 

MRS NAMITA CHARI

9

MEMBER

 

MRS MANJITA POROB

       

XII

SANGUEM TALUKA CHESS ASSOCIATION

1

PRESIDENT

MRS SHUBHA SUBHASH PHALDESAI

2

VICE PRESIDENT

MR ANAND M PANCHWADKAR

3

SECRETARY

MR SHIVANAND V NAIK

4

TREASURER

MR SUJAY NAIK

5

JOINT SECRETARY

MRS SMITA PRABHAKAR NAIK

6

MEMBER

 

MR SUBHASH UTTAM PHALDESAI

7

MEMBER

 

MR CHINMAY TANSHIKAR

8

MEMBER

 

MR SAMIR GAONKAR

9

MEMBER

 

MR KISHOR GAUNS DESAI

Print

LIST OF ARBITERS IN GOA

Written by Super User. Posted in Info Desk

  NAME FIDE I.D ADDRESS PHONE TITLE PHOTOGRAPH
1 ASHESH KENI 5095999 IST FLR. PELICAN BLDG,OPP. LOHIA MAIDAN, MARGAO -GOA 9822101646 FIDE ARBITER  
2 KISHOR BANDEKAR  5096103  RADHA NIWAS ,MAIMOLEM,VASCO -DA-GAMA ,GOA  9822104771  FIDE ARBITER  
3 ARVIND MHAMAL  5095980  E-S-3,RICH BUILDERS RESIDENCY,CABESA,SANTACRUZ-GOA  9422386547    
4 SANJAY KAVLEKAR  5045541  H. NO.349,CACORA,CURCHOREM,GOA  9823258711    
5 STANDRIK COLASO  5019826    9623815392    
6 DATTARAM PINGE  35035851    9822157208    
7 VASANT NAIK  5033551  S-4,2nd floor,Smita Apartment,Nr.GSL Officers Club,Chicalim,Goa-403711  9822483954    
8 MRS JOSTNA SARIPALLI  25007432    9860126655  FIDE ARBITER  
9 V.SIVA SWAMY  5030056    9422639000    
10 MRS PRASSANA SWAMY  5029848    9890218971    
11 SWAPNIL HOBLE  5094852    9881776689    
12 GAUTAM TARI  5066921    9923422512    
             
             
Print

LIST OF COACHES

Written by Super User. Posted in Info Desk

  NAME FIDE I.D ADDRESS PHONE TITLE PHOTOGRAPH
1 SANJAY KAVLEKAR      9823258711 FIDE DEVELOPMENTAL INSTRUCTOR  
2 AVINASH MALVANKAR      9850271759 FIDE NATIONAL INSTRUCTOR  
3 SWAPNIL HOBLE      9881776689    
4 V. SIVASWAMY      9422639000    
5 MRS PRASSANA SWAMY      9890218971    
6 STANDRIK COLASO      9623815392    
7 AMOGH NAMSHEKAR      9422455896    
8 WILSON CRUZ      9764185747    
9 PRAKASH INSULKAR      9822158299    
10 GAUTAM TARI      9923422512    
 
"Fatorda Chess Academy" ,
GF3 Anusuya Apart,
next to Damodar Hotel,
opp Multipurpose School,
Borda-Fatorda,
offers chess coaching five days a week,
9822583185-Mr. Shyam Kantak.